25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.

11 satır
314 B

<IfModule alias_module>
Alias /.well-known/acme-challenge "/var/www/letsencrypt-root/.well-known/acme-challenge"
<Directory "/var/www/letsencrypt-root/.well-known/acme-challenge">
Options FollowSymlinks
AllowOverride None
Order allow,deny
Allow from all
#Require all granted
</Directory>
</IfModule>