Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

11 rader
314 B

<IfModule alias_module>
Alias /.well-known/acme-challenge "/var/www/letsencrypt-root/.well-known/acme-challenge"
<Directory "/var/www/letsencrypt-root/.well-known/acme-challenge">
Options FollowSymlinks
AllowOverride None
Order allow,deny
Allow from all
#Require all granted
</Directory>
</IfModule>