Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

11 wiersze
314 B

<IfModule alias_module>
Alias /.well-known/acme-challenge "/var/www/letsencrypt-root/.well-known/acme-challenge"
<Directory "/var/www/letsencrypt-root/.well-known/acme-challenge">
Options FollowSymlinks
AllowOverride None
Order allow,deny
Allow from all
#Require all granted
</Directory>
</IfModule>