Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.

11 regels
314 B

<IfModule alias_module>
Alias /.well-known/acme-challenge "/var/www/letsencrypt-root/.well-known/acme-challenge"
<Directory "/var/www/letsencrypt-root/.well-known/acme-challenge">
Options FollowSymlinks
AllowOverride None
Order allow,deny
Allow from all
#Require all granted
</Directory>
</IfModule>