Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

11 lines
314 B

<IfModule alias_module>
Alias /.well-known/acme-challenge "/var/www/letsencrypt-root/.well-known/acme-challenge"
<Directory "/var/www/letsencrypt-root/.well-known/acme-challenge">
Options FollowSymlinks
AllowOverride None
Order allow,deny
Allow from all
#Require all granted
</Directory>
</IfModule>