Przeglądaj źródła

Fixing a few things...

master
Brielle Bruns 4 lat temu
rodzic
commit
c7f86ce68e
1 zmienionych plików z 3 dodań i 2 usunięć
  1. +3
    -2
      get-letsencrypt.sh

+ 3
- 2
get-letsencrypt.sh Wyświetl plik

@@ -40,7 +40,8 @@ case $downloadtype in
;;
zip)
echo "Downloading ${ZIPURL} into ${DESTDIR}"
curl -L -o letsencrypt.zip ${ZIPURL}
unzip letsencrypt.zip
curl -L -o letsencrypt-master.zip ${ZIPURL}
unzip -q letsencrypt-master.zip
mv letsencrypt-master letsencrypt
;;
esac

Ładowanie…
Anuluj
Zapisz