Преглед на файлове

Fixing a few things...

master
Brielle Bruns преди 4 години
родител
ревизия
c7f86ce68e
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 2 реда
  1. +3
    -2
      get-letsencrypt.sh

+ 3
- 2
get-letsencrypt.sh Целия файл

@@ -40,7 +40,8 @@ case $downloadtype in
;;
zip)
echo "Downloading ${ZIPURL} into ${DESTDIR}"
curl -L -o letsencrypt.zip ${ZIPURL}
unzip letsencrypt.zip
curl -L -o letsencrypt-master.zip ${ZIPURL}
unzip -q letsencrypt-master.zip
mv letsencrypt-master letsencrypt
;;
esac

Зареждане…
Отказ
Запис