Преглед на файлове

Fixing a few things...

master
Brielle Bruns преди 5 години
родител
ревизия
9ad59278b5
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      get-letsencrypt.sh

+ 1
- 1
get-letsencrypt.sh Целия файл

@@ -18,7 +18,7 @@ GITREPO="https://github.com/letsencrypt/letsencrypt"

if [ $# -eq 0 ]; then
echo "Command Help:"
echo "-g : download using git from master repo"
echo "-g : download using git from master repo (recommended)"
echo "-z : download zip from main repo and extract"
exit 0
fi


Зареждане…
Отказ
Запис