[Legacy] Clamav/SOSDG For Win32
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Brielle Bruns 7886b02ce2 Import legacy archive from google code 3 lat temu
README.md Import legacy archive from google code 3 lat temu
clamav-dll.patch Import legacy archive from google code 3 lat temu
clamav-install Import legacy archive from google code 3 lat temu
clamav-sosdg-1.patch Import legacy archive from google code 3 lat temu
idletimeout.patch Import legacy archive from google code 3 lat temu
merge-svn-changes.sh Import legacy archive from google code 3 lat temu
sosdg-version Import legacy archive from google code 3 lat temu

README.md