[Legacy] Clamav/SOSDG For Win32
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.

18 řádky
433B

 1. #!/bin/bash
 2. # Stupidly simple script to merge changes internally, since
 3. # I import from ClamAV SVN tree, add my own changes, then move
 4. # it over to our local tree on google code.
 5. # Ugly hack, but it works!
 6. # -- Brielle Bruns
 7. MASTERDIR=/usr/src/clamav-classic/trunk
 8. SVNWORKINGDIR=/cygdrive/c/projects/google/clamav-win32
 9. make clean
 10. cd $SVNWORKINGDIR
 11. diff -urN -x .svn -x autom4te.cache $SVNWORKINGDIR \
 12. $MASTERDIR \
 13. | patch -p5