[Legacy] Clamav/SOSDG For Win32
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

13 wiersze
472B

 1. --- clamd/server-th.c.orig 2005-01-28 15:57:49.848384200 -0800
 2. +++ clamd/server-th.c 2005-01-28 15:58:37.828811900 -0800
 3. @@ -557,7 +557,7 @@
 4. */
 5. thrmgr_destroy(thr_pool);
 6. root = reload_db(root, copt, FALSE);
 7. - if((thr_pool=thrmgr_new(max_threads, 30, scanner_thread)) == NULL) {
 8. + if((thr_pool=thrmgr_new(max_threads, idletimeout, scanner_thread)) == NULL) {
 9. logg("!thrmgr_new failed\n");
 10. pthread_mutex_unlock(&reload_mutex);
 11. exit(-1);