SOSDG Spam Assassin Rules
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Brielle Bruns ddea3c5101 Add tumblr to whitelist 2 lat temu
10_whitelist.cf Add tumblr to whitelist 2 lat temu
20_known_abusers.cf Import into repo 2 lat temu
25_spam_from.cf Import into repo 2 lat temu
30_virus.cf Import into repo 2 lat temu
40_spam_patterns.cf Import into repo 2 lat temu
README Import into repo 2 lat temu
build.sh Add tumblr to whitelist 2 lat temu

README